Beyin Tümörü Belirtileri

Tümör kelimesi vücutta olmaması gereken bir yerde oluşan dokuyu ya da normal yerinde bulunan bir dokunun kontrolsüz biçimde büyümesini anlatmak amacıyla kullanılan bir kelimedir. Yani çoğu zaman önemsenmeyen et benleri gibi oluşumlar da bu tanımın içine girebilir, kanser anlamına gelmesi gerekmez. İyi huylu tümörler kanser hücresi barındırmayan oluşumlar, kötü huylu tümörler ise kanser hücresi bulunan tümörlerdir.

Beyin tümörü, normalde olmaması gerektiği halde beynin içinde oluşan dokulara ya da normal yerinde bulunsa bile kontrolsüz, anormal biçimde büyüyen dokulara verilen isimdir.

Beyin tümörü ise, tümör tanımına uygun olarak, olmaması gereken yerde (bu durumda kafatasının içinde, beyinde) oluşan ya da kontrolsüz biçimde büyüyen dokulardır. Kötü huylu beyin tümörleri kanser hücreleri içerirler ve ‘beyin kanseri’ olarak nitelendirilirler. İyi huylu beyin tümörleri kanser hücresi içermezler ama beynin içinde, kapalı bir alanda bulundukları için tehlike yaratabilen oluşumlardır. Çok nadir durumlarda kötü huylu tümöre yani kansere dönüştükleri de görülebilir.

Beyin Tümörü Çeşitleri ve Beyin Tümörü Nedenleri

Beyin tümörleri primary ve secondary olarak yani birincil ve ikincil olarak ikiye ayrılırlar.

Beyin tümörleri doğrudan beynin içinde oluşan Primary (Birincil) Beyin Tümörü ve vücudun başka yerindeki kanserlerden beyne sıçrayarak (şekilde akciğerlerden) oluşan Secondary (İkincil) Beyin Tümörü olarak ikiye ayrılabilir.

1.Primary (Birincil) Beyin Tümörü: Normal şartlarda yaşlanan ve fonksiyonunu kaybeden beyin hücreleri ölür ve yerlerine yenileri üretilir. Bazı durumlarda yeni hücreler üretilmesine rağmen ölmeyen eski beyin hücreleri birikirler ve tümör oluştururlar. İyi huylu ya da kötü huylu olabilen birincil beyin tümörleri, bu şekilde doğrudan beyin içinde oluşan tümörlerdir.

2.Secondary (İkincil) Beyin Tümörü: Vücudun başka bir noktasında oluşan kanser hücrelerinin beyine sıçradıkları ve tümör oluşturdukları durumlarda görülen tümörlerdir.

İyi Huylu ve Kötü Huylu Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri iyi huylu (kanser hücresi içermeyen) veya kötü huylu (kanser hücresi bulunan) tümörler olabilirler:

İyi Huylu Beyin Tümörü: Bu tümörler kanserli değillerdir ve vücudun başka bölümlerine sıçramazlar. Çevrelerinde bulunan dokulara yayılma eğiliminde olmayan iyi huylu tümörler, zaman içinde ve ender durumlarda kötü huylu tümörlere (kansere) dönüşebilirler. Belli bir büyüklüğe ulaştıklarında beynin hassas bölgelerine basınç uygulayabilirler ve önemli sorunlara neden olabilirler. Uzman görüşü alınarak risk değerlendirmesi yapılması ve uygunsa ameliyatla alınması önerilebilir. Ameliyatla tamamı veya tamamına yakın kısmı alınabilen iyi huylu tümörler çok nadir durumlar haricinde tekrarlamazlar.

Beyin tümörleri iyi huylu (kanser hücresi bulunmayan) veya kötü huylu (kanser hücrelerinden oluşan) tümörler olabilirler.

Kötü Huylu (Habis) Beyin Tümörü: Kanser hücrelerinden oluşan habis tümörler yakında bulunan beyin dokusuna zarar verebilen ve iyi huylu beyin tümörlerine göre daha hızlı gelişen tümörlerdir. Vücudun başka bölgesindeki kanserlerin beyne sıçramasıyla oluşan metastatik tümörler de kötü huylu tümör olarak değerlendirilirler.

Omuriliğe de yayılabilen kötü huylu tümörler, mümkün olan en kısa sürede ameliyatla alınması tercih edilen tümörlerdir. Çünkü tümörün beyin dokusuna yayılması, gecikmeyle yapılan ameliyat sırasında bu dokuların da alınmasını (yani fonksiyon kaybına neden olabilen dokuların alınmasını) gerektirir. Cerrahi müdahale riskliyse, diğer kanser tedavi yöntemleri denebilir.

Beyin Tümörü Belirtileri

Kafatasına, sinir uçlarına ve çevresindeki dokulara bası yapan beyin tümörü, yerleşim yerine ya da türüne bağlı olarak farklı belirtiler görülmesine neden olabilir. Genellikle görülen belirtiler ise şunlardır:

Beyin tümörünün sık görülen belirtileri arasında baş ağrıları, görme bozuklukları, hareket ve denge sorunları, nöbetler, bulantı ve kusma, konuşma ve kişilikte değişme olması gibi belirtiler bulunur.
 • Baş ağrısı,
 • Görme bozuklukları (çift görme, bulanık görme gibi),
 • Nöbetler,
 • Konuşmada ve kişilikte değişiklikler olması,
 • Hareket etmekte zorlanmak, denge sorunları yaşamak,
 • Özellikle sabah saatlerinde artan mide bulantısı ve kusma sorunu.

Beyin Tümörü Tanısı

Hastalığın teşhis edilmesini ve bulunduğu evrenin belirlenmesini sağlayan yöntemler şunlardır:

Beyin tümörü tanısı, fiziksel ve nörolojik muayenelerin yanı sıra Bilgisayarlı Tomografi, MR, anjiyografi ve biyopsi gibi tanı yöntemlerinden faydalanılarak konur.
 • Fizik Muayene
 • Nörolojik Muayene
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • MR Tetkiki (MR)
 • Anjiyografi
 • Biyopsi

 

 

 

Beyin Tümörü Evreleri ve Beyin Tümörü Tedavisi

Beyin tümörleri gelişme derecelerine göre 4 evreye ayrılarak incelenirler. Tümörün büyüklüğü ve yeri bulunduğu evreyi belirleyen faktörlerdir.

1.Evre Beyin Tümörü: Beyin hücrelerine benzeyen iyi huylu hücrelerden oluşan tümördür. Yavaş büyür. Gerekli görülürse kemoterapi, radyoterapi tedavisi olunması ya da tümörün ameliyatla alınması söz konusudur. Beyin tümörlerinin farklı çeşitleri olsa da, bu evrede belirlenen beyin tümörüne sahip olan hastaların ortalama yaşam süreleri 12 yılın üzerine çıkmaktadır.

2.Evre Beyin Tümörü: Tümörü oluşturan hücrelerin yapıları normal beyin hücrelerinden çok farklı değildir ama köyü huylu (yani kanser) hücresi olarak kabul edilen hücrelerdir. Tümörün nispeten erken teşhis edildiği ve ameliyatla alınabildiği dönemdir. Bu evredeki beyin tümörü bulunan hastaların ortalama yaşam süresi 12 yıla kadar uzayabilir.

Beyin tümörü tedavisi, hastalığın tanısı ve bulunduğu evresinin tespit edilmesi sonrasında planlanan ve uygulanan tedavilerden oluşur.

3.Evre Beyin Tümörü: Tümörü oluşturan hücrelerin yapıları normal beyin hücrelerinden farklıdır. Kötü huylu hücrelerdir ve tümör hızlı büyümeye meyillidir. Hastalığın ilerlediği bu evrede bulunan hastalar, tümörün çeşidine bağlı olarak 16 aydan fazla yaşayabilirler. Kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri ayrı ayrı uygulanabilir, bir arada uygulandıkları da görülebilir. Tümörün ameliyatla alınması seçeneği ise uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeye göre hastaya sunulabilir.

4.Evre Beyin Tümörü: Çok hızlı büyüyen bu tümörlerdeki hücreler normal beyin hücrelerine hiçbir şekilde benzemeyen kötü huylu (kanser) hücreleridir. Hastalık ilerlemiş, sonlarına yaklaşmıştır. Tehlikeli ve zor bir süreçtir. Tümör beyin dokusuna baskı yapar, yakındaki tüm hücreleri tahrip eder ve kontrolsüz biçimde büyür.

Beyin tümörü tedavisinde kemoterapi, radyoterapi, ameliyat gibi tedavi yöntemlerinden faydalanılır.

1 ve 2. evrelerde tümörün bulunduğu yer uygun olduğunda ameliyatla tedavi seçeneği olabilir ama genellikle ameliyatla alınamayan tümörlerdir. Kemoterapi ve radyoterapi tedavi seçenekleri de denenebilir fakat genellikle tedaviye yanıt alınamayan evredir. Genelde 2-3 ay yaşayan hastalar, tümörün çeşidi ve büyüme hızı, tedavi süreci gibi faktörler nedeniyle 1 yıl kadar yaşayabilirler. Tedavi sürecinde amaç hastanın hayatını uzatmak, bu dönemde hastanın moralini yükseltmek ve rahat etmesini sağlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir