Boyun Fıtığı Belirtileri

Fıtık kelimesi, organların veya dokuların bulundukları yerden başka bir alana geçmelerine, yer değiştirmelerini (anatomik yapıdaki bozulma nedeniyle) ifade eden bir kelimedir. Toplumun %2-4’ünü etkileyen fıtık sorunları, Boyun fıtığı, mide fıtığı, bel fıtığı, kasık fıtıkları, göbek fıtığı, ameliyat yeri fıtıkları gibi pek çok farklı türü olan rahatsızlıklar olarak gösterilebilirler.

Travmalar, zorlanmalar, uzun süre hareketsiz durmak, diskin yaşlılığa bağlı olarak su kaybetmesi gibi nedenler, disklerde aşınma ve fonksiyon kaybı olmasına yol açarlar. Diskin dış tabakasının yırtılması veya aşınması sonucunda içindeki jelatin kıvamındaki sıvının omur ve sinir aralıklarına sızması, boyun fıtığı (disk hernisi) olarak isimlendirilen klinik tablonun ortaya çıkmasına neden olur.

Boyun fıtığı rahatsızlığını ise şu şekilde tanımlayabiliriz: boyun omurları arasında bulunan kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi neticesinde, kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması sonucunda oluşan hastalık, boyun fıtığı adıyla anılmaktadır.

Boyun Fıtığı Nedenleri

Vücudun hareket fonksiyonlarını yürütmekle görevli olan omurga, dış kuvvetlerin yanı sıra dikey yönde etki eden vücut ağırlığına da karşı koymak zorundadır. Bu nedenlerle hareket etmek ve sabit durmak gibi iki çatışan özelliği taşıyan, taşıması gereken omurga, bölümlü yapısı ve omurlar arasında bulunan diskler sayesinde bu görevlerini yerine getirebilmektedir. Omurgaya uygulanan kuvvetleri emen diskler, özellikle ilerleyen yaşla birlikte yıpranan, dayanıklılıklarını ve yük emme yeteneklerini kaybeden yapılardır. Dolayısıyla omurga üzerinde yer alan disklerde fıtıklaşma görülmesi, sıklıkla rastlanan sağlık sorunlarından birisidir.

Uzun süre bilgisayar kullanmak veya boynu zorlayan işler (bankacılık, şoförlük), boyun fıtığı sorunuyla karşılaşma riskini artıran etkenlerdir.

Boyun omurları da omurga sistemindeki en hassas omurlardır. Boynun her yöne hareket etmesini sağlayan disk yapısında meydana gelen kayma veya hasar, boyun bölgesine zarar veren sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden olur. Boyundaki omurlar arasında yer alan disklerin iç kısmındaki jelatin kıvamındaki bölüm, nispeten daha kuvvetli bir bağ dokusundan oluşan dış kısmı yırtar ve dışarı çıkar. Omuriliklere ve sinirlere bası yapan bu oluşum, boyun fıtığı sorununun ortaya çıkması anlamına gelmektedir.

Travmalar, zorlanmalar, uzun süre hareketsiz durmak, diskin yaşlılığa bağlı olarak su kaybetmesi gibi nedenler, disklerde aşınma ve fonksiyon kaybı olmasına yol açarlar. Diskin dış tabakasının yırtılması veya aşınması sonucunda içindeki jelatin kıvamındaki sıvının omur ve sinir aralıklarına sızması, boyun fıtığı (disk hernisi) olarak isimlendirilen klinik tablonun ortaya çıkmasına neden olur.

Boyun fıtığıyla karşılaşma riskini artıran bazı durumlar şunlardır:

Boyun fıtığının sıklıkla görüldüğü ev hanımları tarafından yapılan silme, perde asma, ev işleri veya dikiş-nakış işleri, boyun fıtığına sebep olabilen faktörler olarak gösterilebilirler.
 • Trafik kazası geçirmek, travma geçirmek,
 • Boyun kaslarında zayıflık olması,
 • Boyunun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonları,
 • Amatör masaj uygulamaları,
 • Yanlış duruş, psikolojik stres, yorgunluk
 • Uzun süreli bilgisayar kullanımı,
 • Şoförlük ya da bankacılık gibi mesleklere sahip olmak,
 • Ev işleri, dikiş nakış, temizlik, perde asma, silme gibi ev kadınlarının sıklıkla yaptıkları işleri yapmak.

Boyun Fıtığı Belirtileri

Sıklıkla görülen boyun fıtığı belirtileri şunlardır:

Boyun düzleşmesi, boyunda eğrilik, boyun hareketlerini yapmakta zorluk çekilmesi gibi belirtiler, boyun fıtığı sorunun belirtileri olabilirler.
 • Boyunda düzleşme ve eğrilik sorunlarının ortaya çıkması,
 • Boyun hareketlerini yapmakta zorluk çekilmesi,
 • Ense, kol, omuz ve sırt bölgesinde görülen bütüncül bir ağrı,
 • Bulantı, baş dönmesi, kulak çınlaması, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlar,
 • Koldan başlayarak parmak uçlarına kadar devam eden uyuşukluk ve karıncalanma durumu,
 • Kolda ve ellerde ‘çok şiddetli’ olarak nitelendirilen ağrı,
 • Kol kuvvetini kaybetme, kol ve el kaslarında zayıflık olması,
 • Kas spazmı,
 • Elektriklenme hissi.

Boyun Fıtığı Tanısı ve Boyun Fıtığı Tedavisi

Boyun fıtığı tanısı, hastanın ayrıntılı hikâyesinin alındığı, sosyal-ailevi durumunun ve psikolojik yapısının değerlendirildiği muayene ile kas ve duyu değerlendirilmesinin yapıldığı tetkikler sonucunda konur. Teknolojik direk grafi, EMG, MRI, bilgisayarlı tomografi, MR gibi yöntemler ise, konulan tanının kesinleşmesini sağlayan yöntemlerdir.

Boyun fıtığı tedavisinde kullanılan yöntemler fizik tedavisi, ilaç tedavisi ve gerektiğinde başvurulan cerrahi müdahale teknikleri olarak sıralanabilirler.

Boyun fıtığı hastalarının büyük bir kısmı, kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçların kullanıldığı ilaç tedavisi ve sıcak uygulamaları, kızılötesi ışınlar, elektriksel uyarılar gibi yöntemlerden faydalanan fizik tedavi yöntemleriyle tedavi edilirler.

Hastalığın ilerlediği ve daha önemli sağlık sorunlarına yol açma ihtimalinin kuvvetlendiği durumlarda ise, hastanın cerrahi müdahale yöntemleriyle tedavi edilmesi gerekebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir