Frengi Belirtileri

Frengi (sifiliz), cinsel yolla bulaşan hastalıklardan birisidir. Treponema pallidum (Spirochete-Sifiliz bakterisi) adı verilen mikroorganizma nedeniyle ortaya çıkan hastalık, neden olduğu yaraların bulunduğu yerlerden (bütünlüğü bozulmuş olan deriden) de insandan insana bulaşabilen bakteriyel bir hastalıktır.

Frengi Hastalığı Hakkındaki Bilgiler

Asıl adı sifiliz (Syfilis) olan hastalık, ilk olarak görüldüğü dönemlerde ‘Hristiyan hastalığı’ olarak nitelendirilmiş ve ‘frenklerin hastalığı’ anlamına gelmek üzere ‘frengi’ ismiyle anılmaya başlamıştır. Ülkemizde ve Avrupa’da birçok romana ve şiire konu olan hastalık, vücuda kan yoluyla dağılması nedeniyle hayati organlara önemli zararlar verebilen bir rahatsızlıktır.

Frengi, Treponema pallidum bakterisi nedeniyle ortaya çıkan ve çoğu zaman cinsel ilişki yoluyla bulaşan bir hastalıktır.

16.yüzyılda denizcilerin ve askerlerin gittikleri yerlerde fahişelerle temasa geçmeleri sonucunda Avrupa kıtası başta olmak üzere bilinen dünyanın hemen her yerinde önemli bir sorun haline gelen hastalık, çoğu ulusun mensupları tarafından başka milletlerin ismiyle anılan (Fransız hastalığı, İtalyan hastalığı vb. gibi) bir hastalık olmuştur.

Frengi Nedenleri

Hastalığa neden olan organizma, en yaygın cinsel ilişki sırasında bulaşan Treponema pallidum isimli bakteridir. Korunmasız gerçekleştirilen cinsel ilişkiler ve birden çok cinsel partneri bulunan kişilerin kurduğu ilişkiler, frengi hastalığının bulaşmasının, yayılmasının en önemli sebebi olarak gösterilebilirler.

Bakterilerin cilt üzerinde oluşmalarına yol açtığı yaralar, sıyrıklar veya ufak çizikler aracılığıyla bakterinin (hastalığın) başka vücutlara geçmesine, yayılmasına neden olabilirler. Bakteri mukusun bulaşması nedeniyle de insandan insana geçebilir.

Başka erkeklerle cinsel ilişki yaşayan bir erkek olmak, birden çok cinsel partnere sahip olmak ve korunmasız cinsel ilişkiye girmek, HIV virüsü nedeniyle AIDS hastalığına yakalanmış olmak, frengi hastalığına yakalanma riskini artıran faktörlerdir.

Frengi hastalığına yakalanma riskini artıran faktörler, korunmasız seks yapmak ve birden çok partnere sahip olmak, erkeklerle cinsel ilişki yaşayan bir erkek olmak, AIDS hastalığına yakalanmış olmak şeklinde sıralanabilirler.

Bazı eşyaların, banyonun ya da tuvaletin ortak kullanılması, frengi hastalığının bulaşmasına neden olmaz. Tedavi edilen kişilerde de tekrar nüksetmeyen hastalık, bu kişilerin frengili başka birinin yaralarına temas etmeleri durumunda tekrarlayabilir.

Hastalık gebe annelerden bebeğe de geçebilir. Doğumdan önce ya da doğum sırasında bebeğe geçebilen bakteri, başlangıçta herhangi bir belirtinin ortaya çıkmasına neden olmaz. İlerleyen dönemlerde bebekte görülebilen belirtiler ise, burunda çıkıntı bir yapı oluşması (kemerli gibi), diş yapısında bozukluk olması, burun köprüsünün çökmesi gibi belirtilerdir.

Frengi Evreleri ve Frengi Belirtileri

Frengi aşama aşama gelişen ve bu aşamalara göre bazı belirtiler gösteren bir hastalık olabilir. Aşağıda verilen hastalık periyotları (aşamaları), aynı sırayla meydana gelmeyebilir ya da hastalık hiçbir belirti göstermeyecek şekilde gelişebilir. Frengi hastalığının 4 aşaması (periyodu) şunlardır:

1.)Birinci evre frengi (Primer Sfiliz)

 Enfekte olan kişiyle kurulan cinsel teması takip eden 10-90 günlük süre içinde hastalık ortaya çıkar ve ilk şikâyetler, ilk belirtiler kendilerini gösterir.

Kaşıntılı ve ağrılı olmayan frengi çıbanı (şankr), bakterinin vücuda girdiği bölgede (genellikle genital organ çevresinde) ortaya çıkan, ağrısız, sınırlı, yüzeysel ve ülserleşmiş tek bir lezyon şeklinde görülen ve çoğu zaman hastalığın ilk belirtisi olan lezyondur. Ender durumlarda birden fazla lezyon oluştuğu görülebilir. Genellikle hastalığın üçüncü haftasında ortaya çıkan bu çıban, altı hafta içimde kendiliğinden iyileşebilir.

Erken evrede teşhis edilen frengi, penisilin gibi ilaçlar kullanılarak kolayca tedavi edilebilen bir hastalıktır.

2.) İkinci evre frengi (Sekonder Sfiliz)

Hastalığın en bulaşıcı dönemi olan ikinci evre frengi, hastalık başladıktan sonra 6-8 hafta içinde girilen, ortalama iki ay sonra başlayan ve 3-4 yıl sürebilen bir dönemdir.

Göğüste, kollarda ve bacaklarda başlayan, cilde yayılan cilt döküntüleriyle karakterize olan bu dönem, kas ağrıları, ateş ve boğaz ağrısı gibi belirtilerin görülebildiği, lenf düğümlerinde şişkinlik olması gibi sorunların yaşanabildiği bir dönemdir. Yıllar sürebilen bu dönem ve semptomlar, birkaç hafta içinde ortadan kalkan belirtiler de olabilirler.

3.) Latent evre frengi (Gizli Dönemdeki Sfiliz)

Bu evrede hastalığın klinik belirtileri görülmez ama serolojik testler pozitiftir.

Erken latent dönem iki yıla kadar dönemde hastalığın bulgusunun olmadığı ve tek doz uzun etkili penisilinler ile hastalığın tedavi edilebildiği dönemdir.

Geç latent dönem ise iki yıldan daha uzun bir süre hastalığın bulgularının görülmediği dönemdir. Geç latent sifiliz döneminde bulunan hastaların tedavi edilmeleri için birden çok sayıdaki penisilin enjeksiyonuna ihtiyaç durulur.

Frengi hastalığının ilerlediği evreler hakkında çeşitli bilgiler.

4. Üçüncü evre frengi (Tersiyer Sfiliz)

-Kesin tanısı konulmayan ya da ihmal edilen, tedavi edilmeyen frengilerin 1-25 yıl aralığında geçebildikleri, yarım asır sonra bile başlayabilen dönemdir.

Gom adı verilen ve kılcal damarların hasarına bağlı olarak meydana gelen yumuşak şişliklerin görüldüğü dönemdir. İskelet sistemi dâhil olmak üzere vücudun her yerinde ortaya çıkabilirler.

Bu dönemde sinir hasarına bağlı olarak gelişebilen sorunlar şiddetli ağrılar, menenjit, felç ve ölüm olarak sıralanabilirler.

Frengi Tanısı

Birçok hastalığı taklit eden klinik görünümlerin ortaya çıkmasına neden olabilen frengi, zor teşhis edilebilen bir hastalıktır.

Frengi tanısı koyma yöntemleri.

Hastalığın neden olduğu belirtilerden ve şikâyetlerden dolayı frengi hastalığından şüphelenen doktor, kan tahlili, yara sıvılarının analizi ve selebral (beyin) omurilik sıvısı analizi gibi testlerden yararlanarak frengi tanısı koyabilir.

Frengi Tedavisi

Erken evrede teşhis edilen hastalık, penisilin ilaçları ya da iğneleriyle veya antibiyotik ilaçlar yardımıyla kolay şekilde tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Penisilin frengi tedavisinde kullanılan ilaçtır.

Hastalığın ileri evrelerinde organlarda meydana gelen hasarı geri döndürmek, tedavi etmek mümkün değildir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir