Hepatit C Belirtileri

Hepatit C, virüs kaynaklı bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olarak tarif edilebilir. İnsandan insana kan yoluyla bulaşan Hepatit C, %80’i kronikleşen, %20’si kendiliğinden iyileşen yaygın bir hastalıktır. HCV olarak kısaltılan Hepatit C virüsünü taşıyan kişilerin tüm dünya nüfusuna oranı %3 civarındadır. Yani tüm dünyada Hepatit C virüsünü taşıyan kişilerin sayısının 160-200 milyon kadar olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde Hepatit C virüsü taşıyan kişilerin sayısı ise Türkiye nüfusunun %05-%1’i olarak tahmin edilmektedir.

Hepatit C virüsü, dünya nüfusunun yaklaşık %3’lük bölümünün taşıdığı bir virüstür.

Hepatit C Nasıl Ortaya Çıkar, Hangi Sorunlara Neden Olur?

Hastalığa neden olan Hepatit C virüsü, vücudun bağışıklık sisteminin sağlıklı karaciğer hücrelerine saldırmasına neden olan bir virüstür. Yani, karaciğerde hasara neden olmaktadır. Dünyada virüsü taşıyan 160 milyonun üzerindeki kişide hepatit C hastalığının gelişmesi ihtimali %75-80 dolaylarında bulunmaktadır. Hepatit C hastalığı bu kadar yaygın ve çok önemli sorunlara yol açabilen bir hastalık olmasına rağmen zor fark edilebilen bir hastalıktır. Karaciğer hasarına sebep olsa bile hiçbir belirti göstermeyebilir.

Hepatit C, karaciğer sirozu gibi hastalıklara da neden olabilir.

Hepatit C, Akut ve Kronik Hepatit C olarak isimlendirilen türlerde görülebilir. Akut Hepatit C, 6 ay içinde genellikle kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır. Kronik Hepatit C ise 6 ay sonunda enfeksiyonun temizlenmediği ve 10-15 yıl boyunca kademeli olarak ilerleyebilen bir rahatsızlıktır.

Hepatit C, virüsü taşıyan kişilerin yaklaşık %80’inde ortaya çıkan bir hastalık (hayatları boyunca farklı zamanlarda olabilir) olmasının yanı sıra, hastaların %80’inde kronikleşen ve bu kronik Hepatit C hastalarının %75’inde aktif durumda bulunan bir hastalıktır. Yani virüsü taşıyan kişilerin yaklaşık yarısında ve hayatlarının ilerleyen dönemlerinde aktif haldeki Kronik Hepatit C hastalığının görüleceği söylenebilir. Bu grupta bulunan hastaların yaklaşık 5’te 1’inde ise 10-20 yıllık süre içerisinde siroz hastalığı ortaya çıkmaktadır.

Karaciğer kanserlerinin önemli bir bölümünün sorumlusu farklı türlerdeki hepatit hastalıklarıdır.

HCC olarak kısaltılan Hepatoselüler Kanseri ise karaciğerde en sık görülen kötü huylu primer tümördür. Tüm kanserler içinde en sık görülen 5. Tümör olan HCC, %75 oranda Hepatit B virüsünün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Ama Hepatit B ve Hepatit C virüslerinin birlikte olması HCC görülme ihtimalini önemli oranda artırmaktadır. Ayrıca HCC gelişen hastaların yarısından fazlasında siroz hastalığı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Hepatit C hastalığını karaciğer kanserine neden olan ya da kanser olma riskini önemli oranda artıran etkenler arasında değerlendirmek gerekir.

Hepatit C Nasıl Bulaşır? (Hepatit C Nedenleri)

Hastalığın asıl nedeni Hepatit C virüsü olmasına rağmen, virüsün bulaşma ihtimalini ve hastalığa yakalanma riskini artıran etkenler mevcuttur. Genellikle enfekte olan kanla temas edilmesiyle bulaşan virüs, diğer bazı yollarla da bulaşma ihtimali olan bir mikroorganizmadır. Hepatit C nedenleri olarak kabul edebileceğimiz bu etkenler/bulaşma yolları şunlardır:

Damardan ilaç veya uyuşturucu kullanan kişilerin enfekte olmasına sebep oldukları enjektörlerin/iğnelerin tekrar kullanılması, Hepatit C virüsünün bulaşmasına neden olan yollardan birisidir.
 • Gelişmiş ülkelerde Hepatit C virüsünün bulaşma nedenlerinin en önemlisi, damardan uyuşturucu veya çeşitli ilaçlar kullanan kişilerin kirlenmesine neden oldukları iğnelerin/enjektörlerin kullanılmasıdır. Uyuşturucu maddeleri solumak amacıyla ortak kullanılan burunluklar da hastalığın bulaşma yollarından birisidir.
 • Sterilize edilmeyen, temiz olmayan iğnelerle yapılan dönmeler de hastalığın bulaşma yollarından birisidir.
 • Hemodiyaliz Hepatit C virüsünün bulaşmasına neden olabilen yollardan birisidir.
 • Kan ve organ nakilleri sırasında Hepatit C virüsü bulaşabilir.
  Kan ve organ nakilleri de Hepatit C virüsünün bulaşmasına neden olabilirler.
 • Hepatit C virüsü hamile anneden (doğum sırasında) bebeğine geçebilir.
 • Ender görülse de Hepatit C virüsü cinsel ilişki sırasında da bulaşabilmektedir.

Hepatit C Belirtileri

Akut Hepatit C, özellikle küçük çocuklarda belirtisiz şekilde seyredebilen bir hastalıktır. Hastaların %80’i hastalığın farkına varmaz. Büyük çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilen Hepatit C belirtileriyse şu şekilde sıralanabilir:

Hepatit C belirtileri arasında kilo kaybı, halsizlik ve vücudun çeşitli yerlerinde görülen ağrılar sayılabilirler.
 • Baş ağrısı, kaslarda ağrı, sıklıkla karın sağ üst kadranda hissedilen karın ağrısı, eklem ağrıları,
 • Kilo kaybı
 • Halsizlik,
 • Bulantı
 • Nadir görülen sarılık,
 • Çay rengine benzetilen koyu renkte idrar,
 • Yağlı yiyeceklerden tiksinme durumu.

Hepatit C Tedavisi

Hepatit C tanısı virüse karşı oluşan antikorun saptanmasını sağlayan Anti-HCV tarama testi ile başlayan bazı testlerin yapılması sonucunda koyulmaktadır. Bu test bireyin HCV ile karşılaşıp karşılaşmadığını gösterir. Sonrasında yapılan diğer testler hastalığın varlığını kanıtlayabilir. Genellikle belirti göstermeyen hastalık, çoğu zaman diğer karaciğer fonksiyonu testlerinde ya da yüksek risk taşıyan kişilere yapılan rutin kontroller sırasında belirlenir. Hastalık teşhis edilse bile yapılan testler akut ya da kronik olduğunu göstermez. Karaciğer hasarının anlaşılması içinse biyopsi yapılması gerekir.

Son yıllarda bulunan yeni ajanlar ve tedavi yöntemleri, Hepatit C hastalığının tedavi edilme şansını yükselten gelişmelerdir.

Hepatit C hastalarının alkol tüketmemeleri, hekimlerine danışmadan ilaç ya da bitkisel ürünler kullanmamaları gerekir. Hastalığın tedavisi uzun sürelidir. Tedavi birkaç yıl devam edebilir. Son yıllarda geliştirilen yeni ajanlar sayesinde hastalığın tedavisinin başarıya ulaşma şansı yükselmiştir. Antiviral ilaçların ve bazı diğer ilaçların kombinasyonlarının kullanıldığı tedaviler, hastaların %50-85 oranları arasında bulunan kısmının iyileşmelerini sağlamaktadır.

Hepatit C tedavisinde antiviral ilaçlar ve diğer ilaçlardan oluşan farklı kombinasyonlara başvurulabilir.

Hastalığın ilk 6 aylık döneminde yani Akut Hepatit C olarak isimlendirildiği dönemde uygulanan tedavilerin başarı şansı çok daha yüksektir. Bu nedenle hastalık kronikleşmeden önce hastalığın teşhis edilmesi ve bir an önce tedaviye başlanması önemlidir. Hepatit C aşısı da bulunmadığından, hastalığı atlatmanın en iyi yolunun erken teşhis olduğu söylenebilir. Yüksek risk taşıyan kişilerin hastalığın teşhis edilmesini sağlayan testleri (düzenli olarak) yaptırmaları önerilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir