İç Kanama Belirtileri

İç kanama, farklı nedenlerle vücudun içinde meydana gelen, yaygın olarak gastrointestinal sistem, göğüs, kafa ya da beyinde görülen, dokuların ve organların içinde ya da vücut boşluklarında ortaya çıkan kanamalara verilen isimdir.

İç Kanama Nasıl Meydana Gelir?

Dolaşım sistemi sayesinde tüm vücuda dağıtılan kanı taşıyan damar dokularının hasar görmesi, iç kanama sorununun ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Kan damarının hasar görmesi medeniyle dolaşım sisteminden dışarıya kaçan, sızan kan, bir vücut boşluğunda ya da doku içinde birikerek iç kanama probleminin meydana gelmesine neden olur.

İç kanama tanımı

Genellikle göğüs, kafa, beyin ve gastrointestinal sistem gibi organları veya sistemleri etkileyen iç kanama, gözleri ya da kalp, kas ve eklemleri kapsayan dokuları da etkileyebilir. Beyin, akciğer, karın gibi bölgelerde meydana geldiğinde hayati tehlike yaratabilen iç kanamalar, acil tıbbi müdahale gerektiren önemli sağlık sorunlarıdır.

İç Kanama Nedenleri

Sıklıkla iç kanama sorununa neden oldukları tespit edilen faktörler şunlardır:

Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanımı ve pıhtılaşma mekanizmasında önemli bir rol üstlenen karaciğerin zarar görmesine neden olabilen farklı etkenler, iç kanama problemine yol açan sebepler olarak gösterilebilirler.
 • Kan damarlarından zarar görmeleri, yırtılmaları veya çatlamaları, kanın bu hasarın düzelmesini sağlayan pıhtılaşma mekanizmasını çalıştıramaması,
 • Kazalar, düşmeler ve yaralanmalar neticesinde organ ve damarların hasar almaları,
 • Anevrizmalar yani arter duvarlarının zayıflaması,
 • Aort anevrizması nedeniyle karın boşluğunda şiddetli kanamalar meydana gelmesi,
 • Hemofili gibi kalıtımsal kanama hastalıkları,
 • Warfarin ve heparin gibi, bazı ilaçların kanın sulanmasına neden olmaları, kanın pıhtılaşma özelliğini olumsuz yönde etkilemeleri (aspirin de benzer bir sorun yaratabilir),
 • Sigara, alkol, aspirin, ibuprofen ve diğer steroid olmayan anti iltihap ilaçlarının neden oldukları hasarlar (bağırsaklarda, yemek borusunda veya mide zarında meydana gelen hasarlar),
 • Bazı ilaçların kullanımı,
 • Ameliyatlardan sonra ortaya çıkabilen problemler (iç kanamalar),
  İç kanamalar hayati tehlikeler yaratabilen problemler olduklarından bir an önce müdahale edilmesi gereken durumlardır.
 • Kronik yüksek tansiyon sorunu,
 • Hemorajik felç ve inme problemleriyle karşılaşılması,
 • Karaciğerin hasara uğraması ve bunun sonucunda pıhtılaşma mekanizmasının çalışmaması,
 • Hepaitit virüslerinin ve siroz hastalığının karaciğerde viral enfeksiyonların ortaya çıkmalarına neden olmaları,
 • Aşırı alkol tüketimi neticesinde karaciğerde hasar meydana gelmesi,
 • Yemek borusunda bulunan damarlarda hasar ve pıhtılaşma problemleri yaşanması,
 • Hamilelikte yaşanabilen düşük problemi, iç kanama nedenleri olarak sıralayabileceğimiz durumlardır/sorunlardır.

İç Kanama Belirtileri

Farklı durumlarda meydana gelebilen ve farklı organları etkileyebilen iç kanama sorunları nedeniyle ortaya çıkabilen belirtiler şunlardır:

 • Şok, tüm kanama problemlerinde görülebilen, iç kanama belirtileri arasında bulunan bir durumdur. Şok sırasında tansiyon düşer, nabız hızlanır, soğuk ama terli cildin yanı sıra hastada anormal zihinsel fonksiyonlar ve zihin karışıklığı gibi problemler görülebilir.
 • Baş dönmesi,
 • Vücudun farklı yerlerinde görülebilen (iç kanamanın yerine göre) ağrılar ve kramplar,
 • Cildin morarması,
 • Beyin kanamaları söz konusu olduğunda görülebilen zihinsel fonksiyonlarda azalma, nöbet, koma, bilinç kaybı, konuşmada bozukluk, uyuşukluk, görme kaybı, kusma ve vücudun bir tarafında görülen zayıflık gibi belirtiler,
  Şok hali iç kanama sorununun en önemli belirtilerinden birisidir.
 • Göz damarlarındaki kanamalarda görülebilen puslu ve bulanık görme, görme yetisinde azalma olması, görme kaybı veya körlük gibi sorunların yaşanması, cisimleri hareket edermiş gibi görme gibi belirtiler,
 • İdrardan kan gelmesi (böbrek ya da mesane kanamalarında),
 • Siyah renkli, katranımsı dışkı (mide ve incebağırsakta meydana gelen iç kanamalarda),
 • Ortopedik yaralanmalarda, kemik yaralanmalarında görülebilen şiddetli ağrı, hareket kısıtlanması, karıncalanma ve uyuşma,
 • Ağızdan, burundan, kulaklardan, idrar yollarından, anüsten ya da vajinadan kan gelmesi.

İç Kanama Tanısı ve İç Kanama Tedavisi

İç kanama tanısı fiziksel muayenenin yanı sıra kanamanın konumunu tespit etmek amacıyla yapılan testler sonucunda konulur. Tam kan sayımı, Kısmi tromboplastin aralığı değerleri ölçümü, Doppler ultrasonografisi, BT, Röntgen, Endoskopi gibi testlere veya tanı yöntemlerine ya da diğer bazı yöntemlere başvurmak gerekebilir.

İç kanama ile karşılaşıldığında, (kanamanın şiddetine göre) ilaç tedavisi uygulanması ya da ameliyat tedavisine başvurulması gerekebilir.

İç kanama tedavisi, kanamanın şiddetine bağlı olarak uygulanan ilaç tedavisinden ya da ameliyat tedavisinden oluşur. İç kanamanın başlangıç evresinde kan nakli, suni teneffüs, Airway (trakeaya iletilen, hastanın tek başına nefes almasını sağlamayı amaçlayan tüp) gibi yöntemlerden faydalanmak gerekebilir. Bu yöntemler iç kanama tedavisinin başlangıç aşaması olarak gösterilebilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir