İkiz Gebelik Belirtileri

İkiz gebelik anne karnında iki tane bebeğin oluşması ve gelişmesi olarak tarif edilebilir. Anne adayanın sezinleyebildiği bu durum, tekil gebelikten farklı belirtilere neden olması sayesinde başka yollarla da anlaşılabilir.

İkiz Gebelik Nedir?

İkiz gebelik, çoğul gebeliklerin (ikiz, üçüz, dördüz) en çok görülen türüdür. Her 40 gebelikten 1 tanesi ikiz gebeliktir. İnfertilite (kısırlık) tedavisi sonrasında daha yüksek bir oranda görülen ikiz gebelikler, doğal yollarla gerçekleşen gebeliklerin 80’de 1’ini oluşturmaktadırlar. Tüp bebek tedavisi gören ya da gebeliğe yardımcı olması için ilaç alan çiftler, daha sık şekilde ikiz gebelikle karşılaşan anne ve baba adayları olarak gösterilebilirler.

İkiz Gebelik Nasıl Meydana Gelir?

Aynı adet döngüsü içinde birden fazla yumurta hücresinin döllenmesi ve gelişmeye başlaması ya da döllenen tek bir yumurta hücresinin iki veya daha fazla eşit hücreye bölünmesi sonrasında bölünen hücrelerin ayrı ayrı embriyolar halinde gelişmeye devam etmeleri çoğul gebeliklerin oluşması anlamına gelir.

İkiz gebelik aynı adet döngüsünde birden fazla yumurtanın döllenmesi ya da döllenen tek bir yumurtanın bölünmesi sonucunda ortaya çıkan hücrelerin ayrı embriyolar olarak gelişmesi şeklinde meydana gelir.

Çoğul gebelikler arasında en sık görülen tür olan ikiz gebelikler, yukarıdaki tanımlamada yer alan ilk durumda (birden fazla yumurtanın döllenmesi halinde) çift yumurta ikizi (dizigotik), ikinci durumda ise (tek yumurtanın döllendiği ve sonrasında bölündüğü durumlarda) tek yumurta ikizi (monozigotik) olarak adlandırılan gebeliklerin (bebeklerin) söz konusu olduğu gebeliklerdir.

Çift yumurta ikizleri iki tane yumurta hücresinin iki tane sperm tarafından döllenmesi sonucunda meydana geldiklerinden, genetik yapıları farklıdır, görünüşleri ve cinsiyetleri farklı olabilir. Tek yumurta ikizleri ise bir tane yumurtanın bir tane sperm tarafından döllenmesi sonrasında bölünmesi, ayrı embriyolar halinde gelişmesi şeklinde oluşurlar. Genetik yapıları ve cinsiyetleri aynı olan tek yumurta ikizleri, görünüş itibariyle de birbirlerine fazlasıyla benzeyen bireylerdir.

Çoğul Gebelik Görülme Sıklığı

Afrika ülkeleri ikiz gebeliklerin en çok görüldüğü ülkelerdir.

Çoğul gebeliklerin, ikiz gebeliklerin görülme sıklığı farklı faktörlere göre değişebilen verilerdir. Örneğin Japonya, binde 6 ile en az ikiz gebeliğin görüldüğü ülke durumunda bulunurken, tüm gebeliklerin %4’ünün yani binde 40’ının ikiz gebelik olduğu Nijerya (ve çoğu Afrika ülkesi), en çok ikiz gebelik görülen bölge olarak görünmektedir.

Tüm ikiz gebeliklerin %30-35’lik kısmı tek yumurta ikizlerinin dünyaya gelmesiyle sonuçlanırken, geriye kalan ikiz gebelikler sonucunda doğan ikizler çift yumurta ikizleridir. Yumurtlamayı sağlayan ilaçların kullanıldığı kısırlık tedavisinde birden fazla yumurta hücresinin oluşması, tedavi sonucunda çift yumurta ikizliği görülmesi ihtimalini artırmaktadır. Tüp bebek ve mikroenjeksiyon tedavilerinde rahme transfer edilen embriyo sayısının birden fazla olması da tedavi sonucundaki gebeliklerde çift yumurta ikizliği görülme ihtimalini önemli oranda yükseltmektedir.

Eşi ya da kendisi çift yumurta ikizi olan anne adaylarında ikiz gebelik (çift yumurta ikizi) görülme ihtimali 2 kat daha yüksektir.

İri yapılı anne adaylarında çift yumurta ikizliği olarak isimlendirdiğimiz gebeliğin ortaya çıkma ihtimali daha ufak yapılardaki anne adaylarının gebeliklerinde görülme ihtimalinden daha yüksektir. Kendisi ya da eşi çift yumurta ikizi olan anne adayının gebeliğinin çift yumurta ikizi bebeklerle sonuçlanma ihtimali de diğer anne adaylarının yaklaşık 2 katıdır.

Kısırlık tedavisi nedeniyle tek yumurta ikizliği görülme ihtimalinin de arttığı belirtilse de, tüm dünyadaki tek yumurta ikizliği gebeliklerinin oranı yaklaşık binde 4’tür ve sabittir.

İkiz Gebelik Belirtileri

İkiz gebeliğin ilk belirtileri şunlar olabilir:

Diğer gebeliklere oranla daha fazla kilo alınması ya da karnın daha fazla büyümesi, daha sık idrara çıkılması, iştahın daha fazla artması, yorgunluk, mide ekşimesi, burun kanaması gibi şikayetlerin artması ikiz gebelik belirtisi olarak ortaya çıkan semptomlar olabilir.
  • Tekli gebelik durumuna göre 1,5 kat daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan ve ikiz gebelik yaşayan anne adaylarında iştah artışı görülür.
  • İkiz bebeği olacak bayanların rahimleri daha çok genişler ve mesaneye daha fazla baskı yapar. Bu da idrar tutma yeteneklerinin azalmasına ve daha sık idrara çıkmalarına neden olur.
  • İkiz gebeliklerde daha çok mide bulantısı ve kusma olduğu, sabah bulantılarının arttığı bilinmektedir.
  • İkiz bebeklerin vücudu daha çok yorması aşırı yorgunluk şeklinde ortaya çıkabilir. Mide ekşimesi, burun kanaması gibi belirtilerin arttığı da görülebilir.
  • İkiz bebeği olan kadınlar diğer gebe kadınlara göre ortalama 5 kg daha fazla kilo alırlar.
  • Daha çok hormon üretilen ikiz gebelikler ruh halinde ani şekilde ortaya çıkan değişimlere daha fazla neden olan durumlardır.
  • İkiz gebelik yaşayan kadınların karınları daha fazla büyür.
  • Konu tıbbi çevrelerce tartışılsa da, bebeklerin hareketleri anne adaylarının ikiz gebelikleri fark edebilmelerini sağlayan belirtilerden birisi olarak kabul edilir.
  • Hamileliğin ilk döneminde ultrasonda iki adet kalp atışının belirlenmesi, ikiz gebelik şüphesinin kesinleşmesini sağlayan bir belirtidir.
  • Hamilelik boyunca salgılanan HCG hormonu (hamilelik hormonu olarak da bilinir), ikiz gebeliklerde daha çok salgılanan bir hormondur. Sağlık kuruluşlarının yaptıkları gebelik testleri bu durumun belirlenmesini sağlayacaktır.

İkiz Gebelik Ne Zaman Belirlenebilir?

Hamileliğin ilk haftalarında oluşabilen (ultrason sayesinde) ikiz gebelik şüphesi, ikiz gebelik keselerinin tam olarak oluşmaya başladığı 5. ve 6. haftalarda kesin tanıya dönüşebilir. Ama ilk 1,5 aylık dönem, 7. ve 8. haftalar öncesi, ikiz gebelik hakkında bir şey söylemek için erken olabilir. Gebelik keselerinden birisi büyürken diğerinin büyümediği ve kaybolduğu görülebilir.

Hamileliğin 7 ve 8. haftalarında alınan ultrason görüntüleri, ikiz gebeliklere kesin tanı koyulmasını ve gebelik hakkında kesin bilgiler verilmesini sağlayan yöntem ve zaman olarak gösterilebilirler.

7 ve 8. Haftalar sonrasında ikiz gebelik hakkında kesin bilgiler vermek mümkün olabilir. Bu sonuçlar ultrason sayesinde elde edilen sonuçlardır. Kan testleri de ikiz gebelik hakkında fikir verebilir ama kesin bir sonuç ortaya koymaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir