Kabakulak Belirtisi

Kabakulak, tükürük bezini etkileyen Paramyxoviriade familyasından bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle 5 – 9 yaşlar arasında bulunan küçük çocukları etkileyen hastalık, ender durumlarda yetişkinlerde de görülebilir.

Kabakulak Hastalığının Ortaya Çıkması ve Etkileri

Kulakların hemen altında ve ön kısmında bulunan parotis tükürük bezlerinde meydana gelen virüs enfeksiyonu olan kabakulak, tükürük bezlerinin sadece birisinin ya da her ikisinin birden şişmesine neden olur. Ağrıya neden olan bu durum, kulakların hemen altında ve önünde görülebilen şişlikler sayesinde kendisini açıkça belli eder.

Genellikle çocuklarda görülen ama yetişkinlerin de yakalana bildikleri kabakulak hastalığı, Kulakların hemen altında ve önünde açıkça görülebilen şişliklerle kendisini belli eder.

Nasıl Bulaşır?

Paramyxovirüs, kabakulağa neden olabilen virüsler arasında en yaygın şekilde görülen virüstür. Daha ender olarak kabakulak hastalığına yol açan virüsler arasında İnfluenza ve Coxsackie gibi virüsler de bulunmaktadır.

Bu virüsleri taşıyan kişi, öksürükleri ya da aksırıkları sırasında çıkan tükürükle veya tükürük damlacıkları yoluyla virüslerin yayılmasına neden olur. Bu şekilde kirlenen eşyalarla ve benzerleriyle diğer kişilerin vücuduna (nefes yoluyla) giren virüsler, kan yoluyla yayılmaya başlarlar. Yani solunum yolunda bulunan hücrelere giren virüs, kan yoluyla çeşitli doku ve organlara, özellikle kabakulak hastalığının ortaya çıkmasına sebep olduğu tükürük bezlerine ulaşır.

Kabakulak, Paramyxovirüs başta olmak üzere çeşitli virüslerin neden olduğu bir hastalıktır.

Hastalığın kuluçka dönemi 7 ile 23 gün arasında değişir, ortalama kuluçka süresi 18 gündür. Kabakulak hastalığına yakalanan kişi tükürük bezleri şişmeye başlamadan önceki 7 gün içinde ve tükürük bezlerinin şişmesini takip eden 9 gün içinde hastalığa neden olan virüsü diğer insanlara bulaştırabilir.

Hastalığın Yol Açabildiği Diğer Sorunlar

Kabakulak hastalığı çok tehlikeli bir hastalık olarak değerlendirilmez. Bununla birlikte ender durumlarda işitme kaybı, beyin zarı ve dokusunun iltihabı (menenjit), pankreas iltihabı, erbezi iltihabı, yumurtalık iltihabı, ensafalit gibi oldukça ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Hastalığın neden olduğu komplikasyonlarda endişe verici durumların ya da bazı fonksiyon kayıplarının ortaya çıktığı görülebilir. Örneğin testis iltihabına neden olduğunda ve bu vaka iki taraflı olduğunda (nadir durumlarda) kısırlığa yol açabilir. Kızlarda görülen yumurtalık iltihabı ise daha ender görülür, testis iltihabı ile kıyaslandığında daha az ağrılıdır ve kısırlığa sebep olmaz.

Kabakulak hastalığı işitme kaybı, beyin zarı ve dokusunun iltihabı (menenjit), pankreas iltihabı, erbezi iltihabı, yumurtalık iltihabı, ensafalit gibi komplikasyonlara neden olabilir.

Pankreas iltihabı ilk haftanın sonuna doğru görülebilen bir komplikasyondur. Ani ve şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtilerle ortaya çıkar ve genellikle bir hafta içinde ortadan kalkar.

Beyin zarı ve dokusunun iltihabı ise kabakulak hastalarının %1-10’unda görülebilen bir komplikasyondur. Baş ağrısına ve ense sertliğine neden olabilir, hastaların dalgınlık ve koma durumuna girdikleri, havale geçirdikleri gözlemlenebilir.

Kabakulak Belirtileri

Hastalığı geçiren kişilerin %30’luk bölümü veya biraz daha fazlası hiçbir belirti göstermezken, geriye kalan hastaların şu belirtileri gösterdikleri gözlemlenebilir:

Kulakların hemen altında ve önünde görülen şişlikler, kulak altı bezesinde şişlik- kabakulak hastalığının en önemli belirtisidir.
 • Kulakların hemen altında ve önünde açıkça görülen şişlikler, kulak altı bezesinde şişlik,
 • Kulakta ve kulak çevresinde görülen, çene hareketleri (yemek yerken, ağzı açıp kapatırken) ile artan ağrı,
 • Özellikle karnın alt kısmındaki bölgede görülen karın ağrıları,
 • Ağızda kuruluk, ateş, halsizlik, kusma, baş ağrısı,
 • Kulaklarda tıkanıklık ve kulak çınlaması,
  Kabakulak belirtileri arasında • yutkunmakta zorluk çekilmesi, yutkunurken ağrı hissedilmesi, ağızda kuruluk, ateş, halsizlik, kusma, baş ağrısı,boğazlarda görülen ağrı gibi belirtiler bulunmaktadır.
 • Yutkunmakta zorluk çekilmesi, yutkunurken ağrı hissedilmesi, boğazlarda görülen ağrı,
 • Yukarıya kalkık biçimde görülebilen kulak memesi,
 • İştahsızlık, dilde hissedilen pas tadı ve dilin pas rengindeki görüntüsü,
 • İşitme kaybı, beyin zarı ve dokusunun iltihabı (menenjit), pankreas iltihabı, erbezi iltihabı, yumurtalık iltihabı, ensafalit gibi çeşitli komplikasyonlar. Bu komplikasyonların çoğu nadir olarak görülürler.

Kabakulak Tanısı ve Tedavisi

Doktora başvurulduğunda yapılan muayenede parotis tükürük bezleri etrafında görülen ve dokunulunca hissedilebilen şişlikler hastalığın kolay bir şekilde teşhis edilmesini sağlar. Yine de koyulan teşhisi doğrulama amacıyla kan testi, idrar testi, beyin omurilik sıvısı testi gibi bazı tetkikler yapılabilir.

Hastalığın tedavisine gelince, kabakulak tedavisi bulunan hastalıklardan birisi değildir. Tedavi hastalığın yol açtığı belirtilerin giderilmesine yöneliktir. Yatak istirahati, sıvı takviyesi (özellikle su olmak üzere soğuk sıvılar), gerektiğinde ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler hastalığın daha rahat biçimde atlatılmasını sağlayacaktır. Ağrıyan bölgelere ve kulak çevresine sıcak kompres yapılması, yemekte ve yutkunmakta zorlanan hastaya çorba, püre gibi yiyeceklerin hazırlanması da bu sürecin daha kolay geçirilmesini sağlar.

Kabakulak tedavisi hastalığın belirtilerini ortadan kaldırmayı amaçlar. Tedavide yatak istirahati ve bol sıvı tüketilmesi gibi önlemler öne çıkmaktadır.

Hastalığın yol açtığı testis iltihabı gibi komplikasyonlar olduğunda steroid ilaçların veya daha kuvvetli ağrı kesicilerin kullanılması gerekebilir. Ağız hijyenine dikkat etmek ve portakal, limon, sirke, turşu gibi yiyeceklerden uzak durmak da kabakulak tedavisinin parçası olarak gösterilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir