Lenf Kanseri Belirtileri

Lenf kanseri, lenf bezi kanseri ya da lenfoma isimleriyle de bilinen bir kanser türüdür. İmmün sistemin (bağışıklık sisteminin) içinde yer alan bir beyaz kan hücresi türü olan lenfositlerde başlayan lenf kanseri (lenfoma), Lenfatik sistem ya da Lenf sistemi olarak adlandırılan sistemde başlayan bir kanser türüdür.

Lenf Sistemi, Lenfositler ve Lenf Kanseri

Vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf sistemi, dolaşım sisteminden bağımsız olarak çalışan bir sistemdir. Lenf damarları, lenf düğümleri ve lenflerden oluşan lenf sistemi, bağışıklık sistemi içeriğinin dolaşım sistemine boşaltılmasını sağlayan mekanizma olarak anlatılabilir. Bu görevleri yerine getirerek bağışıklık sisteminde ve vücut savunmasında çok önemli görevler üstlenen lenf sistemi, bir çeşit beyaz kan hücresi (akyuvar) olan lenfositlerin üretildiği ve olgunlaştığı sistemdir.

Lenf kanseri, bir akyuvar çeşidi olan lenfositleri etkileyen kanser türüdür.

Lenfositler

Bir akyuvar türü olan lenfositler, mikroorganizmalara (virüs, bakteri, mantar, parazit) karşı koruma sağlamak ve hastalıklarla mücadele etmek amacıyla kemik iliğinde, dalakta ve lenf bezlerinde üretilen hücrelerdir. Vücuttaki akyuvarların %15-40’lık bölümünü oluşturan lenfositler, hem dolaşım sisteminde (kan sisteminde) hem de lenfatik sistemde seyahat eden hücrelerdir.

Normal şartlarda vücudun kendi hücrelerini yabancı hücrelerden ayırabilen lenfositler, vücuttaki yabancı maddeleri tanıdıklarında onların yok edilmesini sağlayan kimyasallar üretirler. Vücudu bu şekilde koruyan, enfeksiyonlarla mücadele etmesini sağlayan lenfositler, lenf kanserinden etkilendiklerinde anormal biçimde gelişen, çoğalan ve görevlerini yapamayan lenfositler, lösemi hücreleri olarak adlandırılırlar ve normal hücrelerin (lenfositlerin) üretimine engel olurlar. Yani lenf kanseri nedeniyle anormal lenfosit hücrelerindeki gelişme ve çoğalma, vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelmesine neden olur.

Lenf Kanseri (Lenfoma)

Lenf kanseri bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalık olarak da tanımlanabilir. Lenfositlerin kontrolsüz biçimde gelişmelerine ve çoğalmalarına neden olan lenf kanseri, lenf sistemini etkileyen ve bu sistemde başlayan, sonrasında vücudun çeşitli bölümlerine yayılabilen bir hastalıktır. Boyun, koltuk altı, kasık ve karın bölgesinde bulunan lenf düğümlerini etkileyen lenf kanseri, doğal olmayan hücre büyümesinin etkisiyle lenf düğümlerinin şişmesine yol açan bir kanser türüdür.

Lenfositleri etkileyen lenf kanseri, lenf düğümlerinin şişmesine yol açar.

Kanser hücrelerinin çoğalması nedeniyle öbeklerin oluştuğu ve lenf düğümlerinin şiştiği görülen lenf kanseri, lenfatik sisteme dâhil olan bademcikler, dalak, karaciğer, kemik iliği ve göğüs boşluğunda bulunan timüs gibi organlara da yayılabilir. Karaciğeri ve dalağı da etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Yani lenf sisteminden başlayarak tüm vücuda yayılabilen bir hastalıktır.

Lenf kanseri lenfositlerin bağışıklık sistemindeki görevlerini yerine getirmelerini engellerken, aşılama, kısırlık ve ikincil kanser türleri (vücudun diğer bölgelerine yayıldığı için) ile karşılaşma ihtimalini artıran bir hastalıktır.

Lenf Kanseri Nedenleri

Hastalığın nedenleri tam olarak bilinmese de aşağıda sıralanan faktörler lenf kanseriyle karşılaşma riskini artıran faktörler olarak belirlenmişlerdir:

HIV/AIDS, ilerleyen yaş ve cinsiyet (erkek olmak), lenf kanseriyle karşılaşma ihtimalini artıran faktörlerdir.
 • İlerleyen yaş (60 yaş üstü) ve cinsiyet (erkeklerde daha çok görülür),
 • Beyaz ırka mensup olmak,
 • HIV/AIDS sorunları,
 • Otoimmun hastalıklara sahip olunması,
 • Bazı zirai ilaçlara maruz kalmak,
 • Normalden fazla miktarda et ve yağ tüketilmesi.

Lenf Kanseri Türleri

Lenf kanserleri iki başlık altında incelenen hastalıklardır:

Lenf kanseri iki ana tipe ayrılarak incelenen ve bu alt başlıklar altında yer alan farklı tipleri olan bir kanser türüdür.
 1. Hodgkin Lenfoma: Tüm kan kanserlerinin yaklaşık yarısını oluşturan lenf kanserinin alt tiplerinden birisi olan Hodgkin Lenfoma, lenf kanserleri vakalarının %10-12’lik bölümünü oluşturan hastalıktır. Reed-Sternberg hücrelerinin varlığıyla kendini belli eden hastalık, bazı durumlarda zor teşhis edilen ve 6-8 alt türü olan bir hastalıktır.
 2. Non Hodgkin Lenfoma: Hodgkin dışı lenfoma olarak adlandırılan bu kanser türü, hodgkin lenfoma dışında kalan tüm lenf kanserlerini kapsayan bir hastalıktır. 40-50 alt tipi olan hastalık, tümörden parça alınması ve patolog tarafından incelenmesi sonucunda kesin olarak tanı konulan ve tipi belirlenen bir kanser türüdür.

Lenf Kanseri Evreleri

Hastalık diğer kanser türleri gibi (genellikle) 4 Evresi olduğu kabul edilen ve buna göre talip edilen bir hastalıktır.

Lenf kanseri evreleri
 • Evre Lenf Kanseri: Kanser sadece bir lenf nodu grubunu tutmuştur.
 • Evre Lenf Kanseri: Göğüs ya da karın bölgesinde, birden fazla bölgede bulunan lenf bezlerinde kanser görüldüğü durumdur.
 • Evre Lenf Kanseri: Hastalık göğüs ve karın bölgesinde bulunan ve lenf dışındaki organlara sıçramıştır.
 • Evre Lenf Kanseri: Hastalık karaciğer, akciğer ve kemik iliği gibi lenf sistemi dışındaki organlarda görülür.

Evreleme sisteminde A,B ve E harfleri de kullanılır. Sistemik belirtilerin(ateş, gece terlemesi, kilo kaybı) olmaması ‘A’ ile olması ‘B’ ile belirtilirken, hastalığın lenf düğümünden bir organa yayılması ya da lenf sistemi dışındaki tek bir organı tutması durumunda, ‘E’ harfi kullanılarak evreleme yapılır.

Lenf Kanseri Belirtileri

Lenf kanseri olan hastalarda sıklıkla görülen belirtiler şunlardır:

Lenf kanseri sırasında görülen belirtiler arasında lenf bezlerinin büyümesi ve çoğalması, karında şişlik olması- yorgunluk ve halsizlik, gece terlemeleri, ciltte kaşıntı gibi belirtiler bulunmaktadır.
 • Büyüyen ve çoğalan lenf bezleri (hodgkin lenfomada alkol alımından sonra ağrı yapabilirler ama genelde ağrısızdır)
 • Karında şişlik, dolgunluk hissi veya ağrı olması,
 • Nedensiz ateş ve kilo kaybı,
 • Gece terlemeleri,
 • Eklem ağrıları,
 • Ciltte kolay bir şekilde ortaya çıkan morarma ve kanamalar,
 • Yüzün şişmesi,
 • Boğaz ağrısı,
 • Yorgunluk,
 • Göğüs ağrısı ve solunum problemleri, öksürük,
 • Deride kaşıntı.

Lenf Kanseri Tanısı

Genellikle basit enfeksiyonlar nedeniyle de ortaya çıkabilen belirtiler nedeniyle doktora başvurulması ve bu belirtilerin nedeninin söz konusu olan enfeksiyonlar olmadığının belirlenmesi, lenfoma şüphesinin oluşmasını ve araştırma yapılmaya başlanmasını sağlar.

Lenf kanseri tanısı, hastaya yapılan fiziksel muayene, şikayetlerin ve belirtilerin dinlenmesi, alınan aile öyküsü sonrasında oluşan lenf kanseri şüphesi neticesinde yapılan biyopsi ile kesinleştirilen bir süreç olarak anlatılabilir.

Lenf kanseri şüphesiyle yapılan araştırma, hastanın aile geçmişini, sahip olduğu risk faktörlerini, şikâyetlerini ve belirtilerini inceler. Fiziksel muayene sırasında şişmiş lenf bezlerinin olabileceği bölgelerin yanı sıra dalak ve karaciğer de kontrol edilir.

Enfeksiyon nedeniyle ortaya çıktığı düşüncesi ortadan kalkan ve şişliği inmeyen lenf dokusundan alınan parçanın incelenmesi (biyopsi), hastalığın kesin olarak teşhis edilmesini sağlar. Kanserin türünün ve aşamasının tespit edilmesi amacıyla tomografi, kan testleri, MR gibi ileri tanı yöntemlerinden faydalanılır.

Lenf Kanseri Tedavisi

Tüm türleri değerlendirildiğinde 5 yıl hayatta kalma süresi (yani tamamen iyileşme) toplamda %70’in üzerinde bulunan lenf kanseri, tüm kanser türleri içinde tedavisinde en yüksek başarı oranı elde edilen kanser türlerinden birisidir.

Tüm kanser türleri arasında tedavisinde en çok başarı sağlanan kanser türleri arasında yer alan lenf kanseri, kemoterapi, radyoterapi, antikor tedavisi, kök hücre nakli, cerrahi müdahaleler gibi farklı tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Lenf kanseri tedavisinde kendi başlarına kullanılan veya farklı kombinasyonlarla uygulanan tedavi yöntemleri ise kemoterapi, radyoterapi, antikor tedavisi, kök hücre nakli, cerrahi müdahaleler olarak gösterilebilir. Hangi tedavi yönteminin veya hangi tedavi yöntemleri kombinasyonunun kullanılacağı ise hastalığın türüne, aşamasına, özelliklerine ve hastanın yaşına, genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir