Menenjit Belirtisi

Menenjit, beynin etrafında bulunan üç ana zarın (meninks) iltihaplanmasına verilen isimdir. Mikroorganizmaların BOS (beyin omurilik sıvısı) yoluyla ya da kan aracılığıyla meninks olarak adlandırılan ana zarlara ulaşmaları sonucunda ortaya çıkan iltihaplanmadır.

Çoğunlukla bakterilerin neden olduğu menenjit, beyindeki meninks adı verilen ana zarların iltihaplandığı hastalıktır.

Menenjite yol açan mikroorganizmalar ise farklı türler olabilir. Bakteriler, virüsler, parazitler veya mantarlar meninks iltihaplanmasına neden olabilirler. Ama bakteriyel menenjit olarak nitelendirilen ve bakterilerin sebep olduğu menenjit vakaları, tüm menenjit vakalarının %80-90 aralığında kalan önemli bir bölümünü oluştururlar.

Menenjit Belirtileri

Genellikle görülen menenjit belirtileri şöyle verilebilirler:

 • Ense sertleşmesi yani hastanın sert bir boyna sahip olması klasik sayılabilecek bir menenjit belirtisidir.
  Ense sertliği, ateş, baş ağrısı gibi belirtiler menenjit hastalarında görülen önemli belirtilerdir.
 • Ani şekilde ortaya çıkan ateş de menenjit hastalığının belirtileri arasında yer alır.
 • Menenjit belirtileri arasında hastada görülen mide bulantısı veya kusma şikâyetleri de bulunur.
 • Işık hassasiyeti, ışığın gözleri rahatsız etmesi yine sık olarak görülen menenjit belirtilerinden birisi olarak belirlenmiştir.
 • Çok şiddetli şekilde çekilen baş ağrısı menenjit hastalarında görülen belirtilerden birisidir.

Bebeklerde görülebilen menenjit belirtileri ise biraz daha zor anlaşılan ve dikkat gerektiren belirtiler olabilirler. Çok yüksek veya düşük vücut ısısı bebeklerde ortaya çıkan menenjit belirtilerinden birisidir. Bebeklerde görülen ve kucağa alınmalarına rağmen geçmeyen ısrarlı ağlama ve huzursuzluk davranışları da menenjit belirtileri olabilirler. Bunun dışında bebeğin nöbet geçirmesi veya kaskatı olması gibi durumlar, bebeğin iştahsızlık ya da kusma sorunları yaşaması, halsizlik ve uyku hali de bebeklerin gösterebilecekleri menenjit belirtileri olabilir. Bu belirtileri gösteren bebeklerin an kısa sürede doktora gösterilmeleri gerekir. Çünkü menenjit çok kısa sürede ciddileşerek hayati tehlike yaratan bir hastalık durumuna gelebilir.

Menenjit Aşısı

Menenjitten korunmak içinse 2-6 ay arasında bulunan çocuklara 4-8 hafta ile ara ile yapılan 3 doz menenjit aşısını

Menenjit aşısı menenjit hastalığına karşı büyük oranda koruma sağlamaktadır.

yaptırmak önerilmektedir. Menenjit aşısı ya da meningokok aşısı gibi isimlerle anılan bu aşı, sağlık ocakları tarafından ücretsiz olarak yapılan bir aşıdır. Bu aşı tüm menenjit vakalarını önlemek için yeterli değildir ama çocuklara sık rastlanan menenjit türlerine karşı koruma sağlamaktadır.

Menenjit Nedenleri

Menenjit vakaların büyük çoğunluğu bakteriler nedeniyle gerçekleşmektedir. Ama menenjit vakalarının %10’luk kısmı veya biraz daha fazlası virüsler, mantarlar ve diğer parazitler nedeniyle ortaya çıkabilir. Menenjit hastalığına neden olan ve öne çıkan bazı bakteriler şunlardır:

 • Neisseria Meningitidis (meningokok) bakterisi,
  Yukarıda görülen H.influenza bakterisi ve diğer bazı bakteriler, kaydedilen menenjit vakalarının %80-90 aralığında bulunan bölümünden sorumlu olan mikroorganizmalardır.
 • Streptococcus pneumoniae (pnömokok) bakterisi,
 • B grubu streptokoklar,
 • influenza bakterisi,
 • Tüberküloz bakterisi menenjite neden olabilen bakterilerdir.

Yukarıda sıralanan bakteriler dışında menenjite neden olan ve menenjit vakalarının küçük bir bölümünden (%10-20) sorumlu olan diğer bazı mikroorganizmalar ise şöyle verilebilir:

 • Kabakulak virüsü,
 • Naegleria foyvleri isimli amip,
 • Maya grubu mantarlardan cryptococcus neoformans adlı mantar da menenjite sebep olabilirler.

Menenjit Tanısı

Menenjit tanısı belirtilere bakılarak koyulabilir ama bu tanıyı kesinleştirmek için Beyin omurilik sıvısından (BOS) örnek almak ve tahlil etmek gerekir. Lomber ponksiyon adı verilen yöntemle hastanın belinden alınan beyin omurilik sıvısı laboratuvara gönderilir. BOS kültür sonuçları elde edilene kadar geçen sürede ise, hastaya hastalığa neden olma ihtimali yüksek olan bakterilere karşı etkili olan antibiyotikler verilerek tedaviye başlanır.

Lomber ponksiyon, menenjit tanısı koymaya yarayan ve hastanın bel bölümünden beyin omurilik sıvısı alınan bir tedavi/tanı yöntemidir.

Menenjit Tedavisi

Beyin omurilik sıvısının tahlil edilmesi sonucunda hastalık kesin olarak teşhis edilir ve hastalığa neden olan mikroorganizmanın türü belirlenir. Çoğu zaman bakteriler nedeniyle ortaya çıkan ve bakteriyel menenjit olarak adlandırılan menenjit vakaları diğer vakalarla kıyaslandığında daha ağır seyreden vakalardır. Hasta yoğun bakım biriminde tedaviye alınır ve hastalığa neden olan bakteriye uygun antibiyotikler verilerek tedavi edilir. Hastanın yakınlarına ve aile bireylerine ya da hastayla temas eden kişilere de antibiyotik verilir. Bunun nedeni bulaşıcılığı yüksek olan bakterilerden korunmaktır.

Genellikle daha ağır şekilde seyreden bakteriyel menenjitler, hastalığa neden olan bakteriye karşı etkili olan antibiyotikler kullanılarak tedavi edilirler.

Viral menenjitler (virüslerin neden olduğu vakalar) genellikle bakteriyel menenjit vakalarından daha hafif seyreden hastalıklardır. Viral menenjitlerde (genellikle) semptomları ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler uygulanır.

Parazit ya da mantarların neden olduğu menenjit vakalarında, hastalığa yol açan mikroorganizmayı ortadan kaldırmayı hedefleyen tedavi yöntemlerinden faydalanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir