Mide Kanseri Belirtileri

Mide kanseri, midenin herhangi bir bölgesine yerleşebilen kanser türüne verilen isimdir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak mide mukozasında gelişen kötü huylu tümörler sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır.

Mide Kanseri ve Görülme Sıklığı

Mide kanseri, dünyada her yıl 800 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir kanser türüdür. Tüm kanser türleri arasında em çok görülen 4.kanser türü olan mide kanseri, ülkemizde de en çok karşılaşılan kanser türlerinden birisidir.

Mide kanseri, Helicobacter pylori enfeksiyonunun daha çok görüldüğü gelişmemiş ülkelerde daha sık rastlanan bir kanser türüdür.

Mide kanserinin Türkiye’de görülme sıklığının dünya ortalamalarından daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizdeki mide kanseri vakaları, kadınlarda meme ve akciğer kanserlerinden sonra 3.sırada yer alan, erkeklerde akciğer kanserinin ardından 2.sırada bulunan kanser türünün mide kanseri olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde kanser kayıt sistemi olmadığı için net rakamlara ulaşmak zordur ama her yıl ortaya çıkan yeni mide kanseri vakalarının 20 binle 30 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Mide kanseri sigara ve Helicobacter pylori gibi karsinojenlerin neden olduğu hastalıklardan birisi olarak gösterilebilir.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü 2005 verilerine göre Amerika’da en çok görülen kanser türleri arasında ilk 10 sırada bulunmayan mide kanseri, gelişmiş Batı ülkelerinde diğer ülkelere göre çok daha az sayıda görülen bir kanser türüdür. Bu durum Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1. derecede karsinojenler (kansere neden olan) arasında gösterilen Helicobacter pylori bakterisinin gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın bir şekilde görülmesine bağlanmaktadır. Besinlerin korunmasını sağlayan koşullardaki farklılıklar (buzdolabı kullanımının yaygınlaşması mide kanseri vakalarının azalmasına neden olmuştur), sigara kullanım oranları, mide kanserine neden olabildiği belirtilen tütsülenmiş gıdalarla ve salamura gıdalarla beslenme alışkanlıkları, gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasında ortaya çıkan istatistiksel farklılıkları açıklayabilen diğer nedenler olabilir.

Mide Kanseri Nedenleri

Mide kanserinin ortaya çıkmasına neden olabilen veya riski artırabilen faktörler şunlardır:

Sigara, diğer kanser türleri için olduğu gibi mide kanseri açısından da önemli risk faktörlerinden birisidir.
 • Erkekler mide kanserine yakalanma riskleri/ihtimalleri kadınlara oranla iki kat daha fazla olan kişilerdir.
 • Afrika ve Asya, Orta Amerika ve Güney Amerika, eski Sovyetler Birliği ülkeleri ve Japonya, mide kanseri vakalarının daha çok görüldüğü bölgelerdir/ülkelerdir.
 • Kan grubunun A olması ve bazı genetik anormallikler, bazı kalıtsal kanser sendromlar, mide kanserine yakalanma ihtimalini artıran faktörlerdir.
 • Ailede mide kanseri öyküsünün olması, mide kanserine yakalanma riskini birkaç kat artıran bir faktördür.
 • Mide kanseri 70-74 yaşlar arasında bulunan kişilerde daha çok görülen bir kanser türüdür. Bu nedenle ilerleyen yaş da mide kanserine yakalanma riskini artıran bir etken olarak kabul edilir.
 • Sigara, dünyadaki mide kanserlerinin %11’inden sorumlu bir faktör olarak gösterilir. Sigara içenlerde mide kanseri görülme riski, sigara kullanmayan kişilere göre %50-60 daha fazladır. Sigarayı bırakan kişilerde risk oranı 15-20 yıl içinde normale dönerken, 10 yıldan uzun süre sigara içilmesi durumunda mide kanserine yakalanma riski artmaktadır.
 • Helicobacter pylori enfeksiyonu, mide kanserinin ortaya çıkma ihtimalini 2-6 kat artıran bir faktördür.
 • Alkol kullanımı (aralarında doğrudan bir ilişki olduğu kanıtlanmasa bile) da mide kanserinin ortaya çıkma riskini yükselten etkenlerden birisidir.
  Tuzlu ya da füme edilmiş gıdaların sık olarak tüketilmesi, nitrat gibi koruyucu içeren gıdalarla beslenilmesi, mide kanserine yakalanma ihtimalini yükselten beslenme alışkanlıkları olarak kabul edilmektedir.
 • Meyve ve sebzelerin az tüketilmesi, tuzlu ya da füme edilmiş gıdaların sık olarak tüketilmesi, nitrat gibi koruyucu içeren gıdalarla beslenilmesi, mide kanseriyle karşılaşma ihtimalini artıran beslenme alışkanlıklarıdır.
 • Kronik gastrit, mide polipleri, pernisiyöz anemi, intestinal metaplazi ve mide ameliyatı geçirmek gibi durumlar ya da hastalıklar, mide kanseriyle karşılaşma riskini yükselten durumlar ve hastalıklar olarak gösterilirler.
 • Kömür madencileri, asbeste maruz kalınmasına neden olan mesleklere sahip olanlar, kauçuk ve ahşap işleme işlerinde çalışanlar, nikel işlenen-nikel içeren ürünleri üreten iş yerlerinde/sanayi dallarında çalışan kişiler, balıkçılar, petro-kimya endüstrilerinde çalışan kişiler, mide kanserine yakalanma riski daha yüksek olan kişilerdir.

Mide Kanseri Belirtileri

Sıklıkla görülen mide kanseri belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Midede doluluk hissi olması, mide asidinin artması ve geğirme, mide kanserinin belirtileri olabilen durumlardır.
 • Mide asidinin artması ve geğirme,
 • Midede doluluk hissi olması,
 • Yorgunluk ve midede kanama olması (kan kusulduğu görülebilir),
 • Kan pıhtıları olması,
 • Bulantı olması,
 • Yutma güçlüğü çekilmesi,
 • Dışkıda kan olması, batında sıvı olması, iştahsızlık, kilo kaybı, ileri evre mide kanser belirtileridir.
  Yutma güçlüğü de mide kanseri belirtileri arasında bulunan bir sorundur.

Mide Kanseri Evreleri

Mide kanseri gelişimine göre 4 evrede incelenen bir hastalıktır:

Mide kanseri gelişimine göre farklı evrelerde (4 evrede) incelenen bir hastalıktır.
 • Evre: Tümör midenin iç yüzeyini kaplayan doku katmanlarıyla ve özfagusla sınırlıdır. Az sayıda lenf noduna yayıldığı da görülebilir.
 • Evre: Büyüyen tümör ilk evreye göre daha derine yayılmıştır ve daha fazla sayıda lenf noduna yayıldığı görülebilir.
 • Evre: Özfagus ve midenin tüm katmanlarında büyüdüğü görülen kanser, yakındaki yapıları etkileyen ya da lenf nodlarını yaygın bir şekilde tutan daha küçük bir kanser olabilir.
 • Evre: Mide kanserinin vücudun uzak bölgelerine yayıldığının görüldüğü evredir.

Mide Kanseri Tanısı

Hastalığın tanısı endoskopi yöntemiyle midenin incelenmesi ve şüpheli lezyonlardan biyopsi alınması, biyopsi materyalinin patolojik olarak incelenmesiyle konulur.

Mide kanseri tanısı risk faktörleri taşıyan ve mide kanseri belirtileri gösteren hastaya yapılan endoskopik muayene ve şüpheli lezyonlardan alınan biyopsi materyalinin patolojik incelemesi sonunda konulmaktadır.

Hastalığın diğer organlara yayılıp yayılmadığını anlamak amacıyla başvurulan yöntemler ise Ultrason ve Tomografidir.

Mide Kanseri Tedavisi

Mide kanserinde ilk sırayı alan tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Tümörün yerleşim durumuna bağlı olarak midenin bir kısmı ya da tamamı alınabilir.

Mide kanseri için en uygun tedavi yöntemi cerrahidir.

Kemoterapi yani ilaç tedavisi ve radyoterapi yani ışın tedavisi de mide kanserini tedavi etmek amacıyla başvurulan tedavi yöntemleridir.

C vitamini yönünden zengin olan gıdalar ve lifli gıdalar, mide kanserine karşı koruma sağlayabilen gıdalardır. Mide kanserinden korunmak isteyen kişilerin, işlenmiş gıdalar yerine meyve ve sebze ağırlıklı bir diyeti tercih etmeleri önerilmektedir.

Mide kanserinden korunmak isteyenlerin ya da mide kanseri tedavisi gören kişilerin greyfurt, sucuk, salam, sosis, konserve ve katkı maddesi olan gıdalardan uzak durması gerekir. Zeytinyağı, C vitamini yönünden zengin olan gıdalar, lifli gıdalar ve yeşil çay, mide kanserinden korunmanızı sağlayan gıdalar olarak gösterilmektedirler. Sağlıklı bir mide için turşulardan ve tütsülenmiş tüm yiyeceklerden uzak durulması önerilir. Tabi tüm kanser türlerinin ve mide kanserinin en önemli sebepleri arasında bulunan sigaradan ve tütün mamullerinden de uzak durmak, sigarayı ve tütün mamullerini bırakmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir