Prostat Belirtileri

Prostat, sadece erkeklerde bulunan ve yaklaşık 3 cm yüksekliğinde, 4 cm genişliğinde ve 2 cm kalınlığında, ortalama 18-20 gram ağırlığında olan bir salgı bezidir. Çocukluk döneminde 3-6 gram olan prostat, 20’li yaşlara kadar büyümesini sürdürür ve 18-20 gram ağırlığa ulaşır. Daha sonraki dönemlerde aynı büyüklükte kalan prostat, 40’lı yaşlarda tekrar büyümeye başlar.

Prostat ve Görevleri

Mesanenin (idrar torbası) altında bulunan penis ucuna kadar devam eden üretranın (idrar yolu) ilk birkaç cm’lik kısmını saran prostat, salgılarıyla meni içeriğinin bir kısmını oluşturan ve spermlerin yumurtayı dölleme kapasitesinin artmasını sağlayan bir salgı bezidir. Meninin sıvı kısmının yapımından sorumlu olan prostat, enfeksiyonlara karşı koruyucu maddeler salgılamakla da görevlidir.

Çocuklukta 3-6 gram ağırlığında olan prostat 20’li yaşlara kadar büyüyerek 18-20 gram ağırlığa ulaşan bir salgı bezidir. Bundan sonra büyümesi duran prostat, 40’lı yaşlardan sonra tekrar büyümeye başlar.

Ergenlik yaşına kadar faal olmayan prostat, ergenlik döneminde testesteronun etkisiyle etkin hale gelen bir salgı bezidir. Yunanca (prostates) yani koruyucu kelimesinden türetilen prostat, erkeklerin yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkileyebilen bazı hastalıklara maruz kalmaktadır. 45-50 yaşlarda bulunan erkeklerde görülen prostat büyümesi ve diğer prostat hastalıkları, tüm dünyada milyonlarca erkeği etkileyen sağlık sorunları olarak görünmektedirler.

Prostat Hastalıkları

Genellikle belirti göstermeden sinsi bir şekilde ilerleyen ve son evrede fark edilebilen prostat hastalıklarının en sık rastlanan türü, 40’lı yaşlardan sonra salgı bezinin büyümesiyle başlayan ve 50’li yaşlarda görülen bulgularla kendisini gösteren prostat büyümesi olarak gösterilebilir.

Prostat dokusunun ve çevresindeki dokuların iltihaplandığı prostatit yani prostat iltihabı, prostat hastalıkları arasında en çok karşılaşılan hastalıklardan birisidir. Tedavisi uzun zaman alan ve en önemli belirtisi ağrı olan hastalık, erkeklere verdiği fiziksel rahatsızlığın yanı sıra yaşam kalitesinin düşmesine ve hastanın psikolojik durumunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olan bir sağlık sorunudur.

Şekilde görülen prostatit yani prostat iltihabı, prostat büyümesi ve prostat kanseri, en çok görülen prostat hastalıklarıdır.

Prostat kanseri de en çok görülen prostat hastalıkları arasında bulunmaktadır. Her 6 erkekten birisinin karşılaşma ihtimali olan prostat kanseri, %2,5 oranında hastanın hayatını kaybetmesine neden olan bir rahatsızlıktır. Ülkemizde dünya ortalamalarının biraz üzerinde bulunan prostat kanseriyle karşılaşma riski yüz binde 37 olarak hesaplanmıştır. Prostat büyümelerinin büyük bir çoğunluğu bening prostat hiperplazisi olarak adlandırılan iyi huylu prostat büyümeleri olarak teşhis edilirken, geriye kalan kısmı kendisini prostat büyümesiyle gösteren prostat kanserlerinden oluşur.

Genellikle 50 yaş üzerinde bulunan prostat büyümesi ve diğer prostat hastalıkları, bazı durumlarda (özellikle prostat iltihabı) daha genç erkeklerde de görülen hastalıklar olabilir. Özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan erkekler başta olmak üzere 40 yaşını geçen tüm erkeklerin 6 ayda bir üroloji kontrolü yaptırmaları önerilmektedir. Tanısı zor koyulabilen prostat hastalıkları, yaşam kalitesini ve cinsel yaşamı önemli ölçüde (olumsuz yönde) etkileyebilen hastalıklardır. Özellikle prostat kanseri erken teşhis edildiğinde yüksek başarı oranıyla tedavi edilebilen bir hastalık olduğundan, 40 yaş üzerine çıkan erkeklerin 6 aylık aralıklarla yapılan rutin üroloji kontrollerini aksatmamaları uygun olur.

Prostat Büyümesi Belirtileri

İyi huylu prostat büyümeleri ya da prostat kanseri nedeniyle görülen prostat büyümeleri, aşağıda sıralanan belirtilerle kendilerini gösteren sağlık sorunlarıdır.

45-50’li yaşlarda ortaya çıkan prostat büyümesi, sık idrara çıkma ihtiyacı, idrar akımının azalması, idrar kaçırma gibi belirtilere neden olabilir.
  • Ani ve engellenemeyen idrara çıkma ihtiyacı, durgusu,
  • İdrar yapmak için ıkınmak ve zorlanmak,
  • İdrar kesesinin tam olarak boşaltılamadığının fark edilmesi,
  • İdrar akımında zayıflama olması,
  • İdrar kaçırma problemi,
  • İdrar akımında sorunlar ve kesilmeler yaşanması,
  • İdrar yaparken ağrı veya yanma olması,
  • Özellikle geceleri sık idrara çıkma ihtiyacı duyulması,
  • İdrardan kan gelmesi ve/veya meniden kan gelmesi prostat büyümesine işaret eden belirtiler olabilir.

Prostat Büyümesinin Tanısı

Hastaya yapılan fizik muayene ve alınan öykü, prostat büyümesinin tanısında önemli yer tutan bölümlerdir. Hastada görülen belirtiler ve şiddetinin belirlenmesini sağlayan testler, prostat büyümesi tanısının konulmasında başvurulan yöntemlerdir.

Prostat büyümesi genellikle hastaya yapılan fiziksel muayene ile teşhis edilen ve bazı diğer yöntemler sayesinde tanısı kesinleşen, şiddeti belirlenen bir hastalıktır.

Hastanın prostatının parmakla makattan muayene edilmesi, kandan prostat spesifik antijen (PSA) seviyelerine bakılması, idrar akım hızı ölçümü testi ve test sonunda mesanede kalan idrar miktarının ölçülmesini sağlayan ultrason görüntülemesi, prostat büyümesinin teşhis edilmesini ve hastalığın şiddetinin belirlenmesini sağlayan yöntemlerdir.

Prostat Büyümesinin Tedavisi

Tedavi edilmediğinde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına, mesane taşlarına, mesanede artık idrar kalmasına ve üretra tam tıkandığı takdirde idrarın hiç boşaltılamamasına (tıkanma) neden olabilen prostat büyümesi, söz konusu sorunların uzun süre devam etmesi durumunda böbrek yetersizliğine de yol açabilir. Daha önemli sağlık sorunlarına neden olabilen prostat büyümesi, kısa sürede tedavi edilmesi gereken bir problemdir.

Prostat büyümesi tedavi sürecinde yaşam tarzı değişiklikleriyle takip, ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi uygulanması söz konusu olabilir. Hastaların bazılarında görülen belirtiler ve bulgular, alınan koruyucu önlemlerle azaltılabilir. İdrar söktürücü etkiye sahip olan alkol tüketiminin azaltılması, fazla miktarda çay-kahve tüketilmemesi, kısa sürede fazla miktarda sıvı alınmaması, prostat büyümesi sorunu olan hastaların dikkat etmesi gereken konulardır.

Prostat büyümesi ilaç tedavisiyle hastanın şikayetlerinin azaltılabildiği ya da prostatın küçülmesinin sağlanabildiği bir sağlık sorunudur. Gerekli durumlarda cerrahi tedavi yöntemine de başvurulabilir.

İlaçlar hastanın şikâyetlerinin azalmasını ya da prostatın küçülmesini sağlayabilir. Cinsel fonksiyonları etkilemeyen ilaç tedavisi, çoğu hastanın yarar sağladığı bir tedavi yöntemidir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen ya da tedavi sürecinde ilaçların yetersiz kaldığı görülen hastalar, cerrahi tedavi seçeneği için aday konumuna gelen hastalardır. Mesanesinde taş olan, idrar yolundan tekrarlayan kanamaları olan, sık idrar yolu iltihabı geçiren ve idrarını hiç boşaltamayan hastaların yanı sıra böbrek fonksiyonları olumsuz etkilenen hastalar, cerrahi tedavi seçeneğinden faydalanması uygun olan hastalar olarak gösterilebilirler. Prostat ameliyatı genellikle cinsel fonksiyonları önemli ölçüde etkilemeyen, meninin dışarıya değil de mesaneye kaçması şeklinde görülen boşalma sorununa yol açabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir