Tümör Belirtileri

Vücuttaki tüm organlar ve diğer dokular hücre adı verilen yapı taşlarından oluşurlar. Bu hücrelerin yaşam süreçleri büyüme, gelişme, yaşlanma ve ölüm şeklinde anlatılabilir. Hücreler kendi kendilerine bölünerek çoğalırlar ve ölen hücrelerin yerini yeni hücreler alır.

Yukarıda anlattığımız şekilde bölünerek çoğalan, dokuların ve organların yenilenmelerini, işlevlerini devam ettirmelerini sağlayan hücreler, normal şartlar altında kontrollü biçimde bölünen ve çoğalan yapılardır. Farklı nedenlerin etkisiyle bu sürecin kontrolden çıkması sonucunda kontrolsüz biçimde bölünen ve çoğalan hücreler, birikirler ve tümör adı verilen oluşumlara, şişliklere dönüşürler. Ama her şişlik tümör değildir.

Tümörler, kontrolden çıkarak hızla büyüyen ve çoğalan hücrelerin vücudun farklı bölgelerinde oluşturdukları dokular, şişlikler olarak tanımlanabilirler.

Tümör Türleri

Tümörler iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) olarak iki başlık altında incelenebilirler. Kötü kuylu tümörler kanser olarak nitelendirilirken, iyi huylu tümörler kanser olarak isimlendirilmezler.

İyi Huylu Tümörler (benign ya da selim)

Diğer bölgelere yayılmayan iyi huylu tümörler, köken aldıkları vücut bölgesiyle sınırlı kalırlar. Vücudun diğer bölgelerine yayılmayan iyi huylu tümörler, ender görülen durumların dışında hayati tehlike yaratmazlar.

Beyin gibi organlarda görülen iyi huylu tümörler çevredeki dokulara baskı yaparak bazı fonksiyon kayıplarına neden olabilirler, alınmaları gerekebilir.

Kötü Huylu Tümörler (malign ya da habis)

Kanser olarak nitelendirilen kötü huylu tümörler, köken aldıkları bölgede büyüyen, komşu dokulara ve vücudun diğer bölgelerindeki uzak organlara yayılabilen tümörlerdir. Gittikleri bölgelerde tümör kolonileri oluşturan kötü huylu tümörler bu bölgelerde büyümeye devam ederler.

Kanserlerin, kötü huylu tümörlerin vücudun diğer bölgelerine yayılmalarına ‘metastaz’ ismi verilir. Kötü huylu tümörler yani kanserler, başladıkları organa göre ve mikroskop altındaki görünüşlerine göre sınıflandırılan, isimlendirilen tümörlerdir.

Kötü Huylu Tümör Nedenleri (Kanser Nedenleri)

Kötü huylu tümörler aşağıda sıralanan nedenlerle oluşan ya da oluşma riskleri artan tümörlerdir:

Kanser nedenleri
 • Sigara kullanımı,
 • Ailede kanser öyküsünün ve olgularının olması,
 • Radyasyona maruz kalınması,
 • İmmün sistemi (bağışıklık sistemini) etkileyen ve bozan hastalıklar,
 • Bazı virüs enfeksiyonları,
 • Doğumdan gelen bazı bozukluklar ve hastalıklar,
 • Benzen, petrol ürünleri ve tarım ilaçları gibi bazı kimyasal maddelere maruz kalınması,
 • Hamilelikte alkol ve bazı ilaçların kullanılması.

Kötü Huylu Tümör Belirtileri (Kanser Belirtileri)

Kötü huylu tümörlerin yani kanserlerin ortaya çıkmalarına neden olabileceği belirtiler şu şekilde sıralanabilirler:

Sebebi bilinmeyen ağrılar, kilo kayıpları ya da vücutta nedensiz oluşan şişlikler kötü huylu tümörün (kanserin) belirtileri olabilirler.
 • Ani ve nedensiz kilo kaybı,
 • Ciltte iyileşmeyen yaralar, derideki değişiklikler,
 • İnatçı ve yüksek ateş,
 • Nedeni bilinmeyen ağrılar,
 • Vücutta meydana gelen kanamalar,
 • Artan yorgunluk,
 • Vücutta (nedensiz) oluşan şişlikler,
 • Yutkunma sorunu,
 • Kronik ses kısıklığı olması,
 • İdrarda veya dışkıda kan olması,
 • Hastayı huzursuz eden farklı şikâyetler kanser belirtileri olabilirler.

Kötü Huylu Tümörlerin (Kanserin) Tanısı ve Tedavisi

Kanser tanısı hastaya yapılan fiziksel muayene, aile öyküsünün alınması, şikâyetlerinin ve bulgularının değerlendirilmesi sayesinde konulabilir. Farklı vücut bölgelerini etkileyen farklı kanserler, birbirlerinden daha değişik belirtiler görülmesine neden olan hastalıklar olabilirler. Bazı belirtiler diğer hastalıklar nedeniyle görülen belirtilere de benzediğinden, kanser tanısının kesin olarak konulmasını sağlayan yöntem biyopsi olarak gösterilebilir.

Kanser tanısı genellikle hasta dokudan parça alınan ve laboratuvarda incelenen biyopsi yöntemiyle konur.

Hastalıklı dokudan alına parçanın mikroskop altında incelenmesi anlamına gelen biyopsi, kanser tanısının konulmasını, türünün ve bulunduğu evrenin tespit edilmesini sağlayacaktır. Kanser oluşmadan, gelişmeden tespit edilmesini amaçlayan taramalar, mamografi, kolonoskopi, MR gibi yöntemler de kanser tanısında yararlanılan tetkik, tahlil ve tanı yöntemleri olarak sıralanabilirler.

Tümör Tedavisi

Çoğu zaman tehlike yaratmayan iyi huylu tümörler gerekli görüldüğünde cerrahi yöntemlerle alınabilirler.

Kötü huylu tümörler yani kanserler ise hastalığın türüne, bulunduğu evreye, hastanın genel sağlık durumuna ve yaşına göre belirlenen farklı tedavi yöntemleriyle ya da bu tedavi yöntemlerinin kombinasyonlarıyla tedavi edilebilirler. Kötü huylu tümörlerin yani kanserlerin tedavisinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

Kanser tedavisinde kullanılan yöntemler cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapi olarak sıralanabilir. Yapılan kök hücre araştırmaları veya genlerle ilgili araştırmalar, bir kısmı sınırlı olarak günümüzde de uygulanan daha etkili tedavilerin gelecekte kanser tedavisinde kullanılacak olan tedaviler olacağını göstermektedir.
 • Cerrahi Tedavi
 • İlaç tedavisi (kemoterapi)
 • Işın tedavisi (radyoterapi)

Bu tedavi yöntemleri kullanılarak yapılan kanser tedavisi, hastalığın ilerleme hızına bağlı olarak tekrar değerlendirme yapılan, evreleme yapılması gereken ve tekrar planlanan bir süreç olabilir. Tedavi edildikten sonra tekrarlayan, nüks eden kanserlerin tedavisinde de aynı aşamaların yinelenmesi gerekebilir. Kanser tanısının ilk olarak konulduğu zaman yapılan testlerin, tahlillerin ve muayenenin tekrar yapılmasını gerektirebilen bu süreç, kanser tedavisinin tekrar planlanmasını ve tedavi uygulamalarına baştan başlanması gerektiğini gösterebilir.

Çoğu kanser türünde hastanın yaşam süresini ve yaşam kalitesini belirleyen tanı ve tedavi süreci, uzman doktorun takibinde yürütülmesi gereken ve doktor tavsiyesinin dışına çıkılmaması gereken bir süreç olarak gösterilebilir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir