Varikosel Belirtisi

İnsanlarda bacaklarda görülen varislere benzer şekilde testislerde yaşanan sorunlar varikosel olarak adlandırılır. Erkeklerin testislerinden çıkan kirli kanı taşımakla görevli olan toplardamarların varise benzer şekilde genişlemeleri, içlerinde biriken kirli kan nedeniyle şişmeleri ve buruşmaları, varikosel adıyla anılmaktadır.

Damarlardaki kapakçıkların bozulmaları nedeniyle ortaya çıktığı düşünülen bir sorundur. Ama bu kapakçıkların bozulma nedenleri yani varikosel sorununun ortaya çıkış nedenleri kesin olarak tespit edilememiştir.

Varikosel Görülme Sıklığı

Bu sorun nedeniyle kirli kanı kalbe taşıyamayan toplardamarlar yani varikosel sorunu, kısırlık nedeniyle doktora başvuran erkeklerin yaklaşık 3’te 1’inde rastlanan bir problemdir. Varikosel nedeniyle testis ısısının bozulması, kirli kanın içinde bulunan toksik maddelerin testiste birikmesi, testisteki kan akımının bozulması testis fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler. Bunun sonucunda sperm ve testosteron üretimi bozulur.

Varikosel, kirli kanı kalbe taşıma görevini yerine getiremeyen toplardamarlar (venler) nedeniyle ortaya çıkan bir sorundur.

Çocuk sahibi olamayan erkeklerde en çok görülen sorun olan varikosel, kısırlık sorunu yaşayan erkeklerde yaklaşık %35 oranında görülen bir sorundur. Toplumun genelinde (tabi erkeklerde) görülme oranı ise yaklaşık %20’dir. Dolayısıyla erkeklerin birçoğunun karşılaştığı bir sorun olduğu söylenebilir. Varikosel sorunu yaşayan erkeklerin tamamında kısırlık (infertilite) sorunu olmadığı ama kısırlık nedeniyle üroloğa başvuran erkeklerde en çok rastlanan problem olduğunu unutmamak gerekir.

Varikosel Belirtileri

Varikosel problemi yaşayan erkeklerin her zaman tedavi edilmeleri gerekmez ama kısırlık sorunlarıyla ilişkileri düşünüldüğünde tedavi edilmesi, en azından düzenli olarak kontrol edilmesi yerinde olur. Özellikle çocukluk dönemlerinde saptanan varikosellerin uzun dönemde testislere zarar verme ihtimallerinin yüksek olduğu ve tedavi edilmeleri gerektiği düşünülür. Dolayısıyla hastalığın teşhis aşaması ve teşhis için ipucu olan varikosel belirtileri önemlidir.

Varikosel belirtileri önemli olarak kabul edilseler de, hastalık genellikle herhangi bir belirti vermeden gelişen bir sorundur. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde aileler tarafından ya da diğer nedenlerle yapılan fiziksel muayeneler sırasında teşhis edilir. Yetişkin erkeklerde belirlenmesi ise genellikle kısırlık nedeniyle doktora danışılması sayesinde olur. Yine de hastalığın fark edilmesini sağlayabilecek olan bazı belirtiler gözlemlenebilir.

Kısırlık nedeniyle doktora başvuran erkeklerin yaklaşık 3’te 1’inde varikosel problemiyle karşılaşılmaktadır.

Genellikle sorunun ilerleyen evrelerinde ortaya çıkan ve hafif-orta dereceli olarak hissedilen ağrılar, uzun süreli oturma ya da ayakta durma durumlarında artar, hastanın uzanması halinde hafifler. Söz konusu olan bölgede hissedilen ağrıların yatağa girmeden önce ve geceleri yoğun olarak hissedildiği, hasta uyandığında ağrının geçtiği görülebilir. Varikosel ilerleyen durumlarda her hastada görülmeyen testislerin küçülmesi gibi belirtilere de yol açabilir. Damarların şişmesi ve bacaklardaki varislere benzer bir görünüm alması da varikosel sorununun ilerleyen aşamalarında görülebilen belirtilerdir. Şişliğin yanı sıra sıcaklık artışı ve terleme de gözlemlenebilir.

Varikosel Teşhisi

Hastanın kendi kendine gerçekleştirdiği muayene ya da doktor tarafından yapılan fiziksel muayene, varikosel teşhisinin koyulmasını sağlayabilir. Varikosel teşhisinde en önemli yöntemin tecrübeli bir ürolog tarafından (ayakta veya yatarak) yapılan fiziksel muayene olduğu söylenebilir.

Varikosel teşhisi hastanın kendi kendini muayene etmesi ya da ürolog tarafından yapılan fiziksel muayene sonucunda koyulur.

Hastalığın teşhisi fiziksel muayene ile koyulsa da, özellikle şüpheli durumlarda doktorun isteyebileceği ‘renkli doppler ultrasonografi tetkiki’ gibi yöntemlere başvurulması gerekebilir.

Varikosel Tedavisi

Varikosel cerrahi müdahale yoluyla tedavi edilen bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde yararlanılan birkaç farklı cerrahi müdahale tekniği vardır.

Varikosel sadece cerrahi müdahale yöntemleriyle tedavi edilen bir hastalıktır.

Cerrahi müdahale esnasında genişlemiş olan toplardamarlar bağlanır. Hastalığın tekrarlama riski olduğundan, varikosel sorununun nüksetme ihtimalini en düşük seviyeye (%1) indiren mikro cerrahi tekniği, diğer cerrahi müdahale tekniklerine göre öne çıkan bir yöntemdir. Genel ya da bölgesel anestezi ile yapılan tek taraflı bir mikro-cerrahi varikoselektomi operasyonu, uzman cerrah tarafından 1 saat içinde tamamlanabilen bir operasyondur. Hasta aynı gün evine gidebilir ve 2-3 gün dinlendikten sonra işine dönebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir